Archive for December 15th, 2006

Det blir till att posta dem nästa vecka med ett vanligt frimärke tror jag… några ska jag lämna personligen.

Texten är från Karl Bertil från TV :)

Comments 8 Comments »