Det blir till att posta dem nästa vecka med ett vanligt frimärke tror jag… några ska jag lämna personligen.

Texten är från Karl Bertil från TV :)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>