E och jag startade som plastkusiner och gick därifrån till styvsystrar och till sist har vi nu blivit vänner!!

Här kommer min senaste LO om min och Es story.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>