Archive for November 13th, 2006

E och jag startade som plastkusiner och gick därifrån till styvsystrar och till sist har vi nu blivit vänner!!

Här kommer min senaste LO om min och Es story.

Comments No Comments »